Cód Choláiste Ainm Choláiste - Leagan Gaeilge Ainm Choláiste - Leagan Béarla
CB An Coláiste Gnó UCD UCD College of Business
CD Coláiste na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí UCD UCD College of Social Sciences and Law
CF Coláiste na nEalaíon agus na nDaonnachtaí UCD UCD College of Arts and Humanities
CG Gnóthaí Acadúla Academic Affairs
CH An Leas-Uachtarán d'Airgeadas Vice-President for Finance
CI An Leas-Uachtarán do Mhic Léinn Vice-President for Students
CJ Nuálaíocht agus Comhpháirtíocht Chorparáideach Innovation and Corporate Partnership
CK An Leas-Uachtarán do Thaighde Nuálaíocht agus Tionchar Vice-President for Research, Innovation and Impact
CL An Leas-Uachtarán do Chaidreamh Ollscoile Vice-President for University Relations
CM An Leas-Uachtarán don Fhoireann Vice-President for Staff
CN Gnóthaí Idirnáisiúnta International Affairs
CP Oifig an Uachtaráin President's Office
CQ Forbairt Chaipitil agus Tráchtála Capital and Commercial Development
CR An Leas-Uachtarán don Fhorbairt Vice-President for Development
CS Institiúidí Taighde agus Aonáin Eile Research Institutes and Other Entities
CU Coláiste na hEolaíochta UCD UCD College of Science
CV Coláiste na hInnealtóireachta agus na hAiltireachta UCD UCD College of Engineering and Architecture
CW Coláistí Aitheanta Recognised Colleges
CX Soláthairtí, Deontais, Táillí Ginearálta Provisions, Grants, General Charges
CY UCD China
CZ Coláiste na nEolaíochtaí Talmhaíochta agus Sláinte UCD UCD College of Health and Agricultural Sciences
DA An Leas-Uachtarán do Ghnóthaí Sláinte Vice-President for Health Affairs
DB An Leas-Uachtarán um Rannpháirtíocht Dhomhanda Vice-President for Global Engagement
DC
IF Idirdhámh Interfaculty
25 rows took .01 seconds to run Export to Excel
For help with the above information, please email oifigeach.gaeilge@ucd.ie