MA Nua-Ghaeilge

Graduate Taught (level 9 nfq, credits 90)

Tá fáilte romhat cur isteach ar an MA sa Nua-Ghaeilge, céim a bhaintear amach ar bhonn teagaisc fhoirmeálta chomh maith le tráchtas a chur i gcrích. Le linn an chúrsa seo déantar dianstaidéar ar an nGaeilge, idir theanga, chultúr agus litríocht. Is féidir le mic léinn staidéar cuimsitheach, cothrom a dhéanamh ar na réimsí seo, nó más fearr leo é, is féidir díriú go speisialta ar chúrsaí teanga agus cultúir nó ar chúrsaí litríochta. Tairgítear modúil ar raon leathan ábhair sa teanga, agus déantar cúram den litríocht chomhaimseartha agus den litríocht stairiúil araon. Tá réimse ilghnéitheach saineolais ag an bhfoireann sna cúrsaí a mhúintear ar an gclár teagaisc féin.

The MA sa Nua-Ghaeilge is for graduates of Modern Irish and graduates of cognate disciplines. It aims to promote and preserve the Irish language, literature and culture, and emphasise their importance for Irish society and European identity. It prepares students for a broad range of career paths, including education in Ireland and abroad, public service, editing and publishing, and further academic research. Students develop communicative, analytical and research skills throughout the programme. They will develop advanced linguistic skills in Irish and deepen their knowledge of Irish-language literature, culture and history.

Careers & Employability

 • Oideachas
 • Aistriúchán agus Ateangaireacht
 • Meáin leictreonacha agus meáin chlóite
 • Fostaíocht in Éirinn, san Eoraip agus i dtíortha eile ar fud an domhain

Curricular information is subject to change


Full Time option suitable for:

Domestic(EEA) applicants: Yes
International (Non EEA) applicants currently residing outside of the EEA Region. Yes

Part Time option suitable for:

Domestic(EEA) applicants: Yes
International (Non EEA) applicants currently residing outside of the EEA Region. No

Oiriúnach dóibh siúd a bhain bunchéim amach nó atá fostaithe le tamall i bpoist ina n-éilítear saineolas suntasach ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, nó dóibh siúd ar mhaith leo a gcur amach ar na hábhair seo a fhorbairt.

 

We promote autonomous and collaborative learning by providing a vibrant academic environment for the teaching and use of the Irish language, supported by our multi-media language learning centre and our Student Space (An Seomra Caidrimh) to encourage Irish-language usage amongst the student body. All teaching and communication is conducted through the medium of Irish and in small groups. This programme uses teaching, learning and assessment approaches such as oral, written examinations, project work, essays and presentations, and a minor dissertation on a topic relating to the individual student’s academic interests. 

 • Students should be able to develop specific and transferable research skills.
 • apply the use of accurate spoken and written Irish in both academic and professional contexts, eg write analytical essays, give interviews in broadcast and print media; debate and analyse current affairs and academic topics; be proficient in the use of on-line and traditional resources.
 • appreciate the study of Irish language and literature as an integral part of Irish society past and present in a national and global context.
 • construct a coherent and research-focused argument in Modern Irish in the areas of linguistic and grammatical study, literature and cultural studies.
 • demonstrate a knowledge and understanding of dialectal and standard Irish (An Caighdeán Oifigiúil) from the beginning of the Modern Irish period to the present day, attaining a C1 level or higher on the Common European Framework of Reference for Languages or its equivalent.
 • demonstrate an ability to produce a work of research under supervision and a capacity to undertake future unsupervised research.
 • discriminate areas of academic specialisation that are best suited to participants’ strengths as postgraduate students, as research scholars and as professionals.
 • provide evidence of an advanced knowledge of Modern Irish language, literature, history and culture, and have an ability to reflect critically on these areas.

View All Modules Here

 Is féidir le mic léinn modúil a roghnú a ligfidh dóibh staidéar cuimsitheach a dhéanamh nó más fearr leo é, speisialtóireacht a dhéanamh sa litríocht nó sa teanga.

MA Nua-Ghaeilge (Z029) Full Time
EU          fee per year - € 7990
nonEU    fee per year - € 21520

MA Nua-Ghaeilge (Z192) Part Time
EU          fee per year - € 4800
nonEU    fee per year - € 10760

***Fees are subject to change

Tuition fee information is available on the UCD Fees website. Please note that UCD offers a number of graduate scholarships for full-time, self-funding international students, holding an offer of a place on a UCD graduate degree programme. For further information please see International Scholarships.

Is féidir le céimithe de chuid UCD cur isteach ar Scoláireacht Mary Kate O’Kelly

BA le 2.1 sa Nua-Ghaeilge nó a chomhionann, agus ní mór ainm agus seoladh beirt mholtóirí a sholáthar, a bheadh inniúil ar do chumas intleachtúil, chomh maith le d’aibíocht agus do dhíograis, a mheas.

Oiriúnach dóibh siúd a bhain bunchéim amach nó atá fostaithe le tamall i bpoist ina n-éilítear saineolas suntasach ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, nó dóibh siúd ar mhaith leo a gcur amach ar na hábhair seo a fhorbairt.

Applicants whose first language is not English are also required to submit evidence of their English language proficiency.

Dylan Bryans
MA Student 2019

Thug mé féin faoin MA sa Nua-Ghaeilge anseo in UCD mar gheall ar an réimse leathan ábhar atá ar fáil ar an gcúrsa seo. Is féidir modúil a thógáil a chlúdaíonn an Ghaeilge ó 1200 anuas. Cuireann foireann acadúil a bhfuil cáil go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta uirthi na modúil seo ar fáil, foireann a bhfuil réimse leathan, ilghnéitheach taighde curtha ar fáil aici. Cuirtear ar mo chumas díriú ar mo réimse spéise féin ach tugtar dúshlán dom freisin mo thuisicint ar an nGaeilge a fheabhsú ar bhealaí éagsúla.

The following entry routes are available:

MA sa Nua-Ghaeilge FT (Z029)
Duration
1 Years
Attend
Full Time
Deadline
Rolling*
MA sa Nua-Ghaeilge PT (Z192)
Duration
2 Years
Attend
Part Time
Deadline
Rolling*

* Courses will remain open until such time as all places have been filled, therefore early application is advised