IR40480 An Béal Beo

Academic Year 2022/2023

Díreoidh an modúl seo ar chanúintí na Gaeilge.

Roghnóidh an mac léinn canúint faoi leith agus déanfaidh sé/sí mionstaidéar uirthi.

Beidh saoréisteacht sa Teanglann agus saorléitheoireacht ón gceantar roghnach i gceist.

Beidh béim láidir ar staidéar neamhspleách agus ar fhéinfhoghlaim.

Díreoidh an modúl seo ar bhailiúchán fuaime de chuid chartlann na Teanglainne, go háirithe.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Ba cheart go mbeadh sé ar chumas an mhic léinn:

Gaeilge chanúnach a thuiscint;
saineolas ar aon chanúint amháin a léiriú;
Gaeilge chaighdeánach a chur i gcomparáid le Gaeilge chanúnach;
fuiameanna na canúna a léiriú;
cur i láthair i nGaeilge chruinn líofa a dhéanamh.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Laboratories

22

Specified Learning Activities

35

Autonomous Student Learning

69

Total

126

Approaches to Teaching and Learning:
Beidh mic léinn ag obair as a stuaim féin den chuid is mó sa mhodúl seo.

Roghnóidh na mic léinn canúint a bhfuil spéis ar leith acu inti agus cuirfear taifid ar fáil dóibh ó chartlann na Teanglainne.

Beidh ar na mic léinn tionsnamh a chur i dtoll a chéile bunaithe ar a rogha canúna.

Beidh ar na mic léinn cur i láthair a dhéanamh bunaithe ar ghné éigin dá rogha canúna.

Léireoidh na mic léinn go dtuigeann siad an difríocht idir An Caighdeán Oifigiúil agus na canúintí.

Beidh ar na mic léinn a chruthú gur féidir leo fuaimeanna na canúna a léiriú sna taifid. 
Requirements, Exclusions and Recommendations

Not applicable to this module.


Module Requisites and Incompatibles
Incompatibles:
IR30200 - An Béal Beo, IR40170 - Saoréisteacht sa teanglann agu, IR40320 - Saoreisteacht sa teanglann


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Presentation: Cur i láthair Week 10 n/a Graded No

30

Assignment: Ceachtanna Varies over the Trimester n/a Graded No

20

Project: Tionscnamh Week 12 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Autumn No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Not yet recorded.