IR40450 Úrscéalta Móra na Gaeilge

Academic Year 2021/2022

Pléifidh an modúl sé cinn d'úrscéalta na Gaeilge chun forbairt an fhicsin Ghaeilge a léiriú. Díreofar go speisialta ar cheist an leanúnachais idir na húrscéalta agus traidisiún na Gaeilge, agus ar na saintréithe a tháinig chun cinn iontu faoi anáil an réalachais agus mar mhalairt ar an réalachas, agus ar na húrscéalta mar aisfhreagairt ar chás na Éireann ó ré na hAthbheochana i leith . Beidh cead ag mic léinn úrscéal i nGaeilge na hAlban a roghnú má thograíonn siad, agus cuirfear iarratas na mac léinn san áireamh i roghnú na dtéacsanna.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Anailís thuisceanach a dhéanamh ar úrscéalta na Gaeilge i dtéarmaí na stíle agus na staire liteartha; saibhriú teanga; eolas a léiriú ar na príomhshruthanna ficsin nua-aimseartha faoi mar a chastar orainn iad sa Ghaeilge agus ar shainiúlacht na saothar Gaeilge laistigh de na príomhshruthanna sin.

Indicative Module Content:

Na húrscéalta Séadna, Cré na Cille agus ceithre úrscéal eile a roghnófar i gcomhairle leis na mic léinn

Fás an réalachais as traidisiún liteartha na Gaeilge

Teicníocht reacaireachta

Peirspictíocht agus dearcadh sna húrscéalta

Ceisteanna práinneacha polaitiúla i gcomhthéacs an fhicsin

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

18

Autonomous Student Learning

82

Total

100

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí i bhfoirm seimineár

Díospóireachtaí idir na mic léinn agus cur i láthair uathu

Scríbhneoireacht chriticiúil

Freastal ar ócáidí cultúrtha Gaeilge

 
Requirements, Exclusions and Recommendations

Not applicable to this module.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Essay Week 7 n/a Standard conversion grade scale 40% No

40

Examination: Written examination 2 hour End of Trimester Exam No Standard conversion grade scale 40% Yes

50

Fieldwork: Short report on attendance at cultural event Throughout the Trimester n/a Standard conversion grade scale 40% No

10


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Autumn Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Aiste ghrádaithe a thabhairt ar ais le mioncheartúchán

Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Spring
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 Wed 16:00 - 17:50