IR40440 Athbheochan agus na Meáin

Academic Year 2021/2022

*** Not available in the academic year indicated above ***

Students will need a laptop or desktop computer and WIFI connection to fully participate in this module in Autumn 2020.


NB
Cuid riachtanach den mhodúl seo is ea freastal ar sheimineáir thaighde agus ar sheimineáir iarchéime de chuid na Scoile

Bunús an mhodúil:
Déantar staidéar criticiúil ar chúlra stairiúil na meán Gaeilge ó 1795 anuas go dtí an lá atá inniu ann le fócas ar leith ar ról na meán cló agus craolta in athbheochan na Gaeilge, agus ar ról an iriseora sa phobal.

Cur chuige:
Tugtar dhá phíosa léitheoireachta le léamh gach seachtain agus déantar plé ar na píosaí sa léacht bunaithe ar na téamaí seo a leanas:
1.Forbairt na meán agus an chultúir chló mar chuid den réimse poiblí;
2. Na meáin agus an Ghaeilge le hanailís ar stair na meán Gaeilge ó thús an chultúir chló go bunú Bolg an tSolair i 1795. Féachfar ar thionchar na meán cló agus craolta ar athbheochan na Gaeilge agus ar athbheochan chultúrtha ó 1882-c.1940;
3. An tIriseoir: Ríomhfar ról an iriseora mar bhall de phobal teanga i gcomhthéacs chleachtais thraidisiúnta agus chomhaimseartha iriseoireachta agus teanga;
4. Staid chomhaimseartha na meán cumarsáide ag díriú ar phrionsabail agus ar choinbhinsin iriseoireachta i gcomhthéacs comhaimseartha agus i gcomhthéacs na meán mionteanga. Déanfar mionscrúdú ar an soláthar a dhéantar ar phobal na Gaeilge náisiúnta agus idirnáisiúnta ar ardán na meán cló, craolta, agus ar líne.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

1. Bheith ábalta aiste chriticiúil a scríobh ar fhorbairt stairiúil na meán ó bhunú an chultúir chló anuas go dtí bunú an chéad irisleabhar Gaeilge, Bolg an tSolair;
2. Bheith ábalta aiste chriticiúil a scríobh ar thionchar na meán Gaeilge ar an athbheochan chultúrtha agus ar athbheochan na Gaeilge;
3. Forbairt ar chumas anailíse ar ról an iriseora ar bhonn gairmiúil agus mar bhall de shochaí náisiúnta idirnáisiúnta na Gaeilge;
4. Bheith ábalta plé eolgaiseach a dhéanamh ar fheidhm na meán Gaeilge cló, craolta agus ar líne i bpobal Gaeilge náisiúnta agus idirnáisiúnta an aonú haois is fiche;
5. Bheith ábalta léamh agus léirmheas criticiúil coincheapúil a dhéanamh ar thaighde scoláirí náisiúnta agus idirnáisiúnta ar na meáin, ar athbheochan teanga agus ar ról an iriseora;
6. Bheith ábalta cuntas léirmheastóireachta a dhéanamh ar mhonagraf ar an ábhar seo;
7. Bheith ábalta eagarthóireacht a dhéanamh ar phíosa iriseoireachta ó dheireadh an naoú haois déag - thús an fhichiú haois le hé a chur in oiriúint do léitheoirí agus do mhic léinn iriseoireachta an lae inniu,

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

6

Seminar (or Webinar)

10

Autonomous Student Learning

160

Online Learning

4

Total

180

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí / webinar ar líne
Seimineáir (ar líne 2020) le plé a dhéanamh ar an léitheoireacht
Cur i láthair ó mhic léinn 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Cumas ard i labhairt, i léamh agus i scríobh na Gaeilge.
Bunchéim

Learning Recommendations:

2.1 sa Nua-Ghaeilge; Eolas ar na meáin Ghaeilge; Caighdeán ard i léamh agus i scríobh na Gaeilge


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste 2,500 focal Coursework (End of Trimester) n/a Graded No

50

Continuous Assessment: Anailís 1000 focal ar mhonagraf de leabharliosta an chúrsa agus 3 léirmheas le scríobh ar phíosaí léitheoireachta a phléifear gach seachtain le cur i láthair Throughout the Trimester n/a Graded Yes

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Spring No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Students will receive a general overall class based feedback via email or in class. Students can then meet individually with the module coordinator to receive individual feedback if they wish.

Name Role
Dr Aoife Whelan Lecturer / Co-Lecturer
Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 

There are no rows to display