IR40200 An Nualitríocht: Gnéithe de litríocht na Gaeilge ó 1900 i leith

Academic Year 2021/2022

Sa chéad chuid den chúrsa seo déanfar dianstaidéar ar shaothar liteartha duine de mhórscríbhneoirí nualitríocht na Gaeilge: Máirtín Ó Cadhain NÓ Nuala Ní Dhomhnaill. (Bunófar an rogha, in aon bhliain faoi leith, ar éileamh na mac léinn a roghnaíonn an modúl.) Pléifear an cúlra sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil as ar eascair an saothar sin agus scrúdófar na cuntais chriticiúla atá ar fáil air.

Sa dara cuid den chúrsa féachfar ar roinnt ceisteanna bunúsacha a bhaineann leis an gcritic liteartha trí chéile le céad bliain anuas i gcomhthéacs nualitríocht na Gaeilge.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Ba chóir go mbeadh an mac léinn in ann anailís chriticiúil ghrinn a dhéanamh i nGaeilge chruinn ar shaothar an scríbhneora atá ar an gcúrsa, na téamaí is tábhachtaí ina s(h)aothar a aithint agus a phlé, agus a léiriú go dtuigeann sé/sí an cúlra cultúrtha as ar eascair litríocht chomhaimseartha na Gaeilge.

Ba chóir, freisin, go mbeadh an mac léinn in ann tuairisc a thabhairt ar bhuncheisteanna áirithe a bhaineann leis an gcritic liteartha.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

20

Autonomous Student Learning

180

Total

200

Approaches to Teaching and Learning:
Tabharfar leagan amach, liosta léitheoireachta agus treoir don rang ag tús gach cuid den mhodúl maidir leis an an ullmhúchán is ceart a dhéanamh le lántairbhe a bhaint as na leachtaí. 
Requirements, Exclusions and Recommendations

Not applicable to this module.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: 2000-3000 word essay Week 12 n/a Graded No

50

Essay: 2000-3000 word essay Week 7 n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Remediation Type Remediation Timing
In-Module Resit Prior to relevant Programme Exam Board
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Not yet recorded.

Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Spring
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 Mon 16:00 - 17:50