IR40120 Scileanna Aistriúcháin

Academic Year 2021/2022

Léireofar bunphrionsabail an aistriúcháin sa mhodúl seo, agus léireofar do na mic léinn gur féidir cloí le dúchas na teanga nuair a bhíonn aistriúcháin á gcur le chéile againn, agus nach gá dul i muinín struchtúir nach bhfuil iontu ach aithris ar an mBéarla. Díreofar ar dhá réimse: prós cruthaitheach agus prós tuairisciúil. Déanfar cleachtadh aistriúcháin i ngach rang.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Ag deireadh an mhodúil seo beidh tuiscint ag na mic léinn ar phrionsabail an aistriúcháin agus beidh sé ar a gcumas tabhairt faoi Ghaeilge a chur ar théacsaí sna réimsí a bheidh faoi chaibidil.

Indicative Module Content:

Sleachta as téacsaí tuairisciúla agus sleachta as téacsaí cruthaitheacha a aistriú sa rang.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

24

Specified Learning Activities

76

Autonomous Student Learning

100

Total

200

Approaches to Teaching and Learning:
Obair ranga a bheidh i gceist, obair aonair agus obair ghrúpa. Cuirfidh an léachtóir agus na mic léinn aistriúcháin le chéile le linn na ranganna.

Tá sé i gceist ag an Ollscoil filleadh ar an teagasc sa seomra ranga sa bhliain acadúin seo agus is ar an láthair a mhúinfear na ranganna más ea. 
Requirements, Exclusions and Recommendations

Not applicable to this module.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Examination: Scrúdú 2 uair an chloig ag deireadh an trimeastair. 2 hour End of Trimester Exam Yes Graded No

50

Continuous Assessment: 6 cinn d'aistriúcháin éagsúla Varies over the Trimester n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Autumn Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, on an activity or draft prior to summative assessment
• Feedback individually to students, post-assessment
• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Cuirfear aiseolas ar fáil chomh luath agus is féidir tar éis gach píosa oibre.

Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Spring
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 Thurs 16:00 - 17:50