IR40050 Scéalta Fiannaíochta 1300 - 1900

Academic Year 2022/2023

Sa mhodúl seo déanfar mionphlé ar theanga agus ar ábhar an dá scéal Fiannaíochta Cath Fionntrágha agus Bruidhean Chaorthainn. Déanfar plé ar chúlra agus comhthéacs na scéalta. Déanfar plé ar sheachadadh na scéalta, ar dhifríochtaí áirithe idir leaganacha éagsúla de na scéalta agus ar an tábhacht a bhaineann leis na difríochtaí sin. Cuid lárnach den chúrsa seo is ea an mionléamh téacsúil a dhéanfar ar na scéalta.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

(1) Tuiscint ar theanga scéalta Fiannaíochta na tréimhse 1300-1900.
(2) Tuiscint ar ghnéithe éagsúla de stair na Gaeilge.
(3) Tuiscint ar ábhar agus ar chúlra stairiúil agus cultúrtha na scéalta a léifear.
(4) Tuiscint ar sheachadadh na scéalta agus ar an tábhacht a bhaineann le difríochtaí idir leaganacha éagsúla de na scéalta.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Autonomous Student Learning

176

Lectures

24

Total

200

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí aghaidh ar aghaidh. 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Grád 2:2 sa bhunchéim.


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste 2,500-3,000 focal Week 9 n/a Graded No

40

Examination: Scrúdú 2 uair an chloig 2 hour End of Trimester Exam No Graded No

60


Carry forward of passed components
Yes
 
Resit In Terminal Exam
Spring No
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Aiseolas tar éis do na mic léinn cleachtaí a fháil ar ais.