IR40030 Teanga na Gaeilge 4

Academic Year 2021/2022

Déanfar staidéar ardleibhéil ar ghramadach na Gaeilge sa mhodúl seo, go hairithe ar chúrsaí comhréire. Tabharfar aird faoi leith ar struchtúir fócais, ar chlásail choibhneasta agus ar fhochlásail neamhfhinideacha (cinn a bhfuil an t-ainm briathartha ag feidhmiú mar bhriathar iontu).

Cé go bhfuil sé i gceist an modúl seo a mhúineadh i seomra ranga, an léachtóir agus na mic léinn ar aghaidh a chéile amach, ní mór a aithint go bhféadfadh éigeandáil eile sláinte a bheith ann a chuirfeadh cosc leis sin. Pé scéal é, beifear ag baint úsáide as Brightspace chun méid áirithe ceachtanna ar líne a dhéanamh.

Dá bhrí sin, ní mór do mhic léinn ríomhaire glúine a bheith acu, mar aon le rochtain ar WiFi, chun páirt iomlán a ghlacadh sa mhodúl seo.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Gheobhaidh na mic léinn an leibhéal tuisceana ar ghramadach na Gaeilge is dual do dhaoine a bhíonn ag obair leis an teanga go gairmiúil.

Indicative Module Content:


Struchtúir fócais
Clásail choibhneasta
Clásail choibhneasta copaile
Clásail neamhfhinideacha

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Small Group

12

Tutorial

12

Specified Learning Activities

76

Autonomous Student Learning

100

Total

200

Approaches to Teaching and Learning:
Tá pacáiste nótaí gramadaí ar fáil a bhfuil réimse leathan ceachtanna ann. Rachfar trí na caiblidlí éagsúla agus na ceachtanna a ghabhann leo sa rang. 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Caighdeán Gaeilge sách ard le háit a bhaint amach ar chlár an MA sa Nua-Ghaeilge.

Learning Recommendations:

Tá an modúl seo feiliúnach do mhic léinn a bhfuil Teanga na Gaeilge III nó a chomhionann déanta acu. Tógfaidh sé ar na scileanna ceapadóireachta agus aistrithe a forbraíodh sa mhodúl sin agus cuirfidh sé leis an gcruinneas sa ghramadach.

This module is suitable for students who have completed Teanga na Gaeilge III or its equivalent. It is designed to build on the elements of that module in composition, translation and grammatical accuracy.


Module Requisites and Incompatibles
Incompatibles:
IR10070 - Teanga agus Saíocht I, IR10080 - Teanga agus Saíocht II, IR20110 - Diop Teanga agus Saíocht IV


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Continuous Assessment: Ceachtanna éagsúla i rith an trimeastair. Throughout the Trimester n/a Graded No

30

Examination: Scrúdú scríofa. 2 hour End of Trimester Exam No Graded No

50

Assignment: Aiste Week 8 n/a Graded No

20


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Spring Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, on an activity or draft prior to summative assessment
• Feedback individually to students, post-assessment
• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Not yet recorded.

Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Autumn
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Mon 17:00 - 18:50