IR30030 Teanga na Gaeilge III B (Irish language III B)

Academic Year 2023/2024

Cuirfidh an modúl seo lena bhfuil foghlamtha ag na mic léinn sna modúil teanga ar ghlac siad páirt iontu cheana, agus rachfar ar aghaidh go dtí an leibhéal cumais is dual don chéimí sa Nua-Ghaeilge.

Is éard a bheidh sa teagasc ná cumasc de léachtaí gramadaí, ranganna teagaisc gramadaí agus ranganna teanglainne.

Beidh léitheoireacht neamhspléach éigeantach le déanamh mar chuid den chúrsa seo agus déanfar í sin a thástáil sa scrúdú cainte i ndeireadh an trimeastair.

Tá sé i gceist go mbeidh cúrsa cónaitheach seachtaine sa Ghaeltacht, le linn Bhriseadh an Earraigh, mar chuid den mhodúl seo agus déanfar measúnú ar an méid a d'fhoghlaim na mic léinn le linn an chúrsa sin.

Má éiríonn le mac léinn grád C nó níos airde a bhaint amach sa mhodúl seo, is ionann sin agus leibhéal B2.2 a bhaint amach ar an CEFR.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Beidh leibhéal maith cumais ag na mic léinn i ngnéithe éagsúla de chóras teanga na Gaeilge: comhréir, deilbhíocht agus fuaimniú.

Indicative Module Content:

Is iad na príomhphointí gramadaí a ndíreofar orthu sa mhodúl seo ná:

Struchtúir chopaile;

Clásail choibhneasta a bhfuil briathar iontu;

Clásail choibhneasta copaile;

Pointí eile comhréire de réir mar a bheidh am ar fáil chucu.Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Small Group

11

Tutorial

11

Conversation Class

11

Practical

20

Specified Learning Activities

22

Autonomous Student Learning

50

Total

125

Approaches to Teaching and Learning:
Tá sé i gceist filleadh ar an teagasc sa tseomra ranga sa bhliain acadúil seo. Beidh an rang ar fad i láthair ag lánseisiún gramadaí (plenary) agus déanfar cleachtadh i ngrúpaí beaga (ranganna teagaisc) ar na pointí gramadaí a pléadh sa lánseisiún sin.

Má bhíonn éigeandáil sláinte ann d'fhéadfaí leasuithe a dhéanamh air sin.

Déanfar labhairt na Gaeilge, agus éisteacht le hábhar fuaime i nGaeilge, a chleachtadh sna ranganna teanglainne faoi stiúir teagascóra.

Beidh réimse leathan acfainní ar fáil ar Brightspace a chabhróidh leis na mic léinn sna cuspóirí foghlama atá rompu.

Moltar go láidir do na mic léinn bheith ag léamh leo sa Ghaeilge, éisteacht le hacfainní craolta sa Ghaeilge agus an teanga a labhairt lasmuigh den chomhthéacs teagaisc.

....... 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Requirements:

Teanga na Gaeilge IIB must have been passed without compensation

Each student must have attended the Cúrsa Gaeltachta in Teanga na Gaeilge IIB.


Module Requisites and Incompatibles
Incompatibles:
IR10070 - Teanga agus Saíocht I, IR10080 - Teanga agus Saíocht II, IR20100 - Diop Teanga agus Saíocht III, IR20110 - Diop Teanga agus Saíocht IV


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Continuous Assessment: Obair na Teanglainne Varies over the Trimester n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

20

Class Test: Classtest Week 7 n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

15

Examination: Written examination 2 hour End of Trimester Exam No Alternative linear conversion grade scale 40% No

50

Oral Examination: Oral exam Coursework (End of Trimester) n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

15


Carry forward of passed components
No
 
Resit In Terminal Exam
Autumn Yes - 2 Hour
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Students will receive a general overall class based feedback via email or in class. Students can then meet individually with the module coordinator to receive individual feedback if they wish.

Gramadach gan Stró

Foclóir de Bhaldraithe

Foclóir Uí Mhianáin

Foclóir Uí Dhónaill

An Caighdeán Oifigiúil, 2017

Leabhar ficsin a mholfar

Name Role
Mr Eoin McEvoy Lecturer / Co-Lecturer
Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Spring
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 Mon 12:00 - 12:50
Conversation Class Offering 1 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 13:00 - 13:50
Small Group Offering 1 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 15:00 - 15:50
Lecture Offering 2 Week(s) - 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 Mon 12:00 - 12:50
Small Group Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 15:00 - 15:50
Conversation Class Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 10:00 - 10:50
Lecture Offering 3 Week(s) - 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 Mon 12:00 - 12:50
Conversation Class Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Thurs 11:00 - 11:50
Small Group Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 15:00 - 15:50
Lecture Offering 4 Week(s) - 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 Mon 12:00 - 12:50
Conversation Class Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Thurs 15:00 - 15:50
Small Group Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 15:00 - 15:50
Spring