IR10140 Litríocht na Gaeilge

Academic Year 2023/2024

Tabharfaidh an modúl seo deis do mhic léinn atá ag luí amach ar chéim sa Nua-Ghaeilge léargas a fháil ar réimsí tábhachtacha an ábhair féin ionas go dtuigfidh siad cad is brí le staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge mar ábhar acadúil ollscoile.

Díreorfar ar cheithre réimse ar leith, mar atá:

1. Fréamhacha na litríochta Gaeilge
2. Athbheochan na Gaeilge
3. Prós, litríocht agus drámaíocht
4. Téamaí úra Gaeilge

Beidh turais ranga chuig cartlanna taighde UCD ina chuid lárnach chun mic léinn a chur ar an eolas faoi na bunfhoinsí a úsáidfidh siad agus iad i mbun staidéir ar an nGaeilge.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Eolas ar bhunfhoinsí litríochta agus ar theanga na Nua-Ghaeilge.
Eolas ar litríocht na Gaeilge, idir chomhaimseartha agus stairiúil.
Eolas ar áiseanna taighde (foinsí léitheoireachta, foinsí ar líne agus arcíveanna na Nua-Ghaeilge).
A bheith in ann cúlra agus gnéithe ar leith de litríocht na Nua-Ghaeilge a mheas agus a chur i láthair.

Indicative Module Content:

Suirbhé a thabharfaidh léargas ar réimsí tábhachtacha de chuid na Nua-Ghaeilge. Pléifear bunfhoinsí litríochta agus teanga a chuimseoidh a leithéidí seo:

lámhscríbhinní;
stair na teanga;
nualitríocht (prós agus filíocht);
Athbheochan na Gaeilge;
iriseoireacht na Gaeilge;
an Ghaeilge ar an scáileán;
foinsí taighde agus áiseanna nua-aimseartha teanga.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Autonomous Student Learning

80

Lectures

20

Field Trip/External Visits

2

Online Learning

8

Total

110

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí
Turais chuig cartlanna UCD
Féinfhoghlaim - dialann, cuntais ghearra, móraiste.

 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Recommendations:

Cumas maith i labhairt agus i scríobh na Gaeilge


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste 1,500 focal Coursework (End of Trimester) n/a Graded No

50

Journal: Cuntas 250 focal ar gach réimse le cur isteach trí Brightspace tar éis gach réimse a chríochnú Throughout the Trimester n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Remediation Type Remediation Timing
Repeat Within Two Trimesters
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Beidh mic léinn in ann bualadh le comhordaitheoir an mhoduil chun aiseolas pearsanta a fháil, más mian leo.

Name Role
Dr Cathal Billings Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Caoimhin Breatnach Lecturer / Co-Lecturer
Dr Fintan Keegan Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Caoimhin Mac Giolla Leith Lecturer / Co-Lecturer
Mr Eoin McEvoy Lecturer / Co-Lecturer
Dr Jamie Murphy Lecturer / Co-Lecturer
Ms Eimhear Ní Dhuinn Lecturer / Co-Lecturer
Professor Meidhbhín Ní Úrdail Lecturer / Co-Lecturer
Dr Aoife Whelan Lecturer / Co-Lecturer
Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Autumn
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Mon 09:00 - 09:50
Lecture Offering 1 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Wed 10:00 - 10:50
Autumn
     
Spring
     
Lecture Offering 1 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 Mon 11:00 - 11:50
Lecture Offering 1 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 12:00 - 12:50
Spring