IR10140 Litríocht na Gaeilge

Academic Year 2022/2023

Depending on COVID19 it is recommended that students have full access to a laptop or desktop computer and WIFI connection to fully participate in this module.

Tugann an modúl seo deis do mhic léinn ag tosú ar chéim sa Ghaeilge forbhreathnú a fháil ar réimsí uile an ábhair ionas go dtuigfear cad is brí le staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge mar ábhar acadúil ollscoile.
Déantar staidéar sa mhodúl seo ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge. Tá 4 réimse clúdaithe sa mhodúl
1. Prós Litríocht agus Drámaíocht
2. Athbheochan na Gaeilge
3. Fréamhacha na litríochta Gaeilge
4. Téamaí úra Gaeilge

Beidh turais ranga chuig cartlanna taighde UCD mar chuid lárnach den mhodúl chun mic léinn a chur ar an eolas faoi na bunfhoinsí a úsáidfidh siad agus iad i mbun staidéir ar an Ghaeilge.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Cuntas a thabhairt ar ghnéithe ar leith de litríocht na Gaeilge
Eolas a chur ar bhunfhoinsí litríochta agus teanga na Gaeilge
Eolas a chur ar litríocht na Gaeilge ar bhonn stairiúil agus comhaimseartha
Eolas a fháil ar áiseanna taighde idir fhoinsí léitheoireachta, ar fhoinsí ar líne agus ar arcíveanna na Nua-Ghaeilge.

Indicative Module Content:

Is modúl suirbhé é seo a thugann léargas ar réimsí uile na Gaeilge. Pléitear foinsí bunaidh ar litríocht agus ar theanga na Gaeilge a chlúdaíonn gach réimse teanga agus litríochta, mar shampla:
lámhscríbhinní
stair na teanga
nualitríocht (prós agus filíocht)
athbheochan na Gaeilge
iriseoireacht na Gaeilge
an Ghaeilge ar an scáileán
foinsí taighde agus áiseanna nua-aimseartha teanga.

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Lectures

20

Field Trip/External Visits

2

Autonomous Student Learning

80

Online Learning

8

Total

110

Approaches to Teaching and Learning:
*Léachtaí
Turais chuig cartlanna UCD
Féin fhoghlaim - dialann, cuntais ghearra, aistí.

*2021-22 ag brath ar COVID19 agus ar threoracha an Rialtais beidh léachtaí ar líne nó ar champas 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Recommendations:

Cumas maith i labairt agus i scríobh na Gaeilge


Module Requisites and Incompatibles
Not applicable to this module.
 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Essay: Aiste 1,500 focal Coursework (End of Trimester) n/a Graded No

50

Journal: Cuntas 250 focal ar gach réimse le cur isteach trí Brightspace tar éis gach réimse a chríochnú Throughout the Trimester n/a Graded No

50


Carry forward of passed components
Yes
 
Remediation Type Remediation Timing
Repeat Within Two Trimesters
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Group/class feedback, post-assessment

How will my Feedback be Delivered?

Students will receive a general overall class based feedback via email or in class. Students can then meet individually with the module coordinator to receive individual feedback if they wish.

Name Role
Dr Cathal Billings Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Caoimhin Breatnach Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Caoimhin Mac Giolla Leith Lecturer / Co-Lecturer
Mr Eoin McEvoy Lecturer / Co-Lecturer
Ms Eimhear Ní Dhuinn Lecturer / Co-Lecturer
Professor Meidhbhín Ní Úrdail Lecturer / Co-Lecturer
Dr Aoife Whelan Lecturer / Co-Lecturer