IR10040 Teanga na Gaeilge I

Academic Year 2023/2024

Scileanna Teanga - díríonn an modúl seo ar chruinneas gramadaí agus ar fhoghraíocht na Gaeilge; ar scileanna scríofa agus léitheoireachta; ar scileanna labhartha agus éisteachta; ar chumas tuisceana agus ar líofacht.

NB:
(i) moltar grád H4 ar a laghad a bheith agat sa Ghaeilge ar ardchúrsa na hArdteistiméireachta chun an modúl seo a thógáil
(ii) Ní féidir dul ar aghaidh go Staid 2 sa Nua-Ghaeilge gan pas gan chúiteamh a fháil sa mhodúl seo.

Show/hide contentOpenClose All

Curricular information is subject to change

Learning Outcomes:

Tar éis do mhic léinn an modúl seo a chríochnú:

1. Beidh siad in ann iad féin a chur in iúl go muiníneach agus go cumasach sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh.

2. Beidh tuiscint mhaith acu ar ghnéithe éagsúla de ghramadach na Gaeilge, na gnéithe seo a leanas go speisialta:
(a) na tuisil éagsúla den ainmfhocal, cathain a bhíonn siad in úsáid, agus conas an t-ainmfhocal a chur in oiriúint dóibh ar fad;
(b) na haimsirí agus na modhanna éagsúla den bhriathar
agus beidh siad in ann na rialacha gramadaí sin a chur i bhfeidhm agus iad ag obair go neamhspleách

3. Beidh siad in ann dul i ngleic le téacsaí Gaeilge de chineálacha éagsúla; beidh siad ina ann ábhair na dtéacsaí sin a phlé agus dul i mbun díospóireachta ar na téamaí a eascraíonn sna téacsanna sin

4. Beidh cur amach acu ar acmhainní agus áiseanna teanga a bhíonn ar fáil don mhac léinn Gaeilge agus beidh siad in ann an leas is fearr is féidir a bhaint astuIndicative Module Content:

- Obair phraiticiúil dírithe ar ghramadach na Gaeilge a fhoghlaim
- Scileanna scríofa, éisteachta agus labhartha a fhorbairt agus a thabhairt go barr feabhais

Student Effort Hours: 
Student Effort Type Hours
Small Group

12

Conversation Class

12

Specified Learning Activities

28

Autonomous Student Learning

60

Online Learning

12

Total

124

Approaches to Teaching and Learning:
Léachtaí ina ndírítear ar chúrsaí gramadaí ar leith;
Cleachtaí praiticiúla le déanamh ag éirí as na léachtaí;
Aiseolas le fáil ar na cleachtaí céanna i bhfoirm físeán;
Quizeanna ina dtástáiltear na pointí teanga céanna;
Ranganna comhrá;

 
Requirements, Exclusions and Recommendations
Learning Recommendations:

H4 nó níos airde i scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta, nó a chomhionann

Taithí ar an nGaeilge a úsáid go neamhspleách


Module Requisites and Incompatibles
Incompatibles:
IR10050 - Irish for Beginners, IR10070 - Teanga agus Saíocht I, IR10080 - Teanga agus Saíocht II, IR20100 - Diop Teanga agus Saíocht III, IR20110 - Diop Teanga agus Saíocht IV


 
Assessment Strategy  
Description Timing Open Book Exam Component Scale Must Pass Component % of Final Grade
Continuous Assessment: Tástálacha ar líne in Brightspace Throughout the Trimester n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

10

Oral Examination: Scrúdú béil gearr Unspecified n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

20

Journal: Rannpháirtíocht sna ranganna comhrá agus Dialann Foghlama mhachnamhach bunaithe orthu Varies over the Trimester n/a Standard conversion grade scale 40% No

10

Examination: Scrúdú dhá uair an chloig 2 hour End of Trimester Exam No Alternative linear conversion grade scale 40% No

40

Class Test: Scrúdú ar ábhar na gcéad léachtaí Week 6 n/a Alternative linear conversion grade scale 40% No

20


Carry forward of passed components
No
 
Remediation Type Remediation Timing
Repeat Within Two Trimesters
Please see Student Jargon Buster for more information about remediation types and timing. 
Feedback Strategy/Strategies

• Feedback individually to students, post-assessment
• Online automated feedback

How will my Feedback be Delivered?

Gheofar grád uathoibríoch láithreach i ndiaidh na scrúduithe ar líne; Tabharfar grád don scrúdú lár téarma do gach mac léinn laistigh de 20 lá i ndiaidh an scrúdaithe féin; Gheobhaidh gach mac léinn grád don scrúdú cainte agus don dialann foghlama i ndeireadh an tseimeastair;

Name Role
Assoc Professor Caoimhin Breatnach Lecturer / Co-Lecturer
Dr Fintan Keegan Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Caoimhin Mac Giolla Leith Lecturer / Co-Lecturer
Mr Eoin McEvoy Lecturer / Co-Lecturer
Dr Colette Nic Aodha Lecturer / Co-Lecturer
Ms Bairbre Ní Chonchúir Lecturer / Co-Lecturer
Ms Eimhear Ní Dhuinn Lecturer / Co-Lecturer
Professor Meidhbhín Ní Úrdail Lecturer / Co-Lecturer
Assoc Professor Diarmuid O' Sé Lecturer / Co-Lecturer
Mr Stephen O'Brien Lecturer / Co-Lecturer
Timetabling information is displayed only for guidance purposes, relates to the current Academic Year only and is subject to change.
 
Autumn
     
Lecture Offering 2 Week(s) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 2 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Tues 14:00 - 14:50
Small Group Offering 2 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Wed 12:00 - 12:50
Lecture Offering 3 Week(s) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 3 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Tues 10:00 - 10:50
Small Group Offering 3 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Wed 15:00 - 15:50
Lecture Offering 4 Week(s) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 4 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Thurs 16:00 - 16:50
Small Group Offering 4 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Tues 12:00 - 12:50
Lecture Offering 6 Week(s) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 6 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Mon 12:00 - 12:50
Small Group Offering 6 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Wed 11:00 - 11:50
Conversation Class Offering 7 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Fri 11:00 - 11:50
Lecture Offering 7 Week(s) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Mon 10:00 - 10:50
Small Group Offering 7 Week(s) - Autumn: Weeks 2-12 Wed 13:00 - 13:50
Autumn
     
Spring
     
Lecture Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 12:00 - 12:50
Small Group Offering 2 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 12:00 - 12:50
Lecture Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 10:00 - 10:50
Small Group Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 3 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 15:00 - 15:50
Lecture Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Thurs 16:00 - 16:50
Small Group Offering 4 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Tues 12:00 - 12:50
Lecture Offering 6 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 10:00 - 10:50
Conversation Class Offering 6 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Thurs 14:00 - 14:50
Small Group Offering 6 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 13:00 - 13:50
Conversation Class Offering 7 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Fri 14:00 - 14:50
Lecture Offering 7 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Mon 10:00 - 10:50
Small Group Offering 7 Week(s) - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 Wed 13:00 - 13:50
Spring